Kaat Vrancken

Kaat Vrancken (Bree, 27 december 1957) bleef na haar studies communicatiewetenschappen aan de VUB in de hoofdstad hangen. Gedurende een tiental jaren werkte ze er voor een uitgeverij. Daarna keerde ze met haar man, haar dochter en haar drie honden terug naar Bree en werkte ze als freelance copywriter.

Al op twaalfjarige leeftijd was ze vastbesloten een boek te schrijven, maar na één zin liet de inspiratie haar in de steek. Het schrijven begon opnieuw met het maken van een herinneringsboekje voor haar dochter. Centraal staat de jonge Hannah en haar kijk op de gebeurtenissen in het gezin. Snel groeiden de verschillende losse verhalen uit tot een volwaardig kinderboek en was voor Kaat Vrancken de toon gezet. De boeken over Hannah zijn opgebouwd rond een aaneenschakeling van plezierige, ernstige en treurige momenten uit het even alledaagse als bijzondere leventje van een kleuter die met een onbevangen en nieuwsgierige blik tegen de dingen aankijkt. Kaat Vrancken durft te schrijven over moeilijke thema’s zoals seksualiteit, dementie, dood, euthanasie en depressie. Ze doet dit op een humoristische, lichte en vanzelfsprekende wijze, herkenbaar voor kinderen, maar met een diepere bodem die haar werk ook voor volwassenen waardevol maakt.

Kaat Vranken heeft Bree mee op de culturele kaart gezet. Haar boeken  kennen kritisch en populair succes. Ze vielen al verschillende keren in de prijzen: twee Zilveren Griffels (in 2001 en 2005), een Boekenwelp in 2003 en een Boekenleeuw in 2005. Dat haar aanpak ook in het buitenland succes heeft, bewijzen vertalingen in het Duits, Italiaans, Zweeds, Sloveens en Frans. In 2000 was de vertaling van Hannah, kom je dansen? genomineerd voor de Deutsche Jugendliteratur Preis. Haar bijdrage aan cultuur in Vlaanderen werd bevestigd, toen ze in 2006 de provinciale prijs Het Gulden Spoor in ontvangst mocht nemen.

Ook in Bree is Kaat Vrancken een gekende figuur. Ze duikt vaak op bij culturele evenementen, niet alleen als bezoekster, maar ook als spreekster en is actief betrokken bij het Breese gemeenschapsleven. Als lid van de beheerraad van de bibliotheek steunt ze leesprogramma's voor kinderen. Alle Breese kinderen kennen haar Hannah-boekjes. Voor velen is het hun eerste stap in de wereld van het boek.